mac makeup outlet mac makeup online store mac

Surp Vortvots Vorodman Kilisesi Patrik Mesrop Mutafyan K��lt��r Merkezi

Mesrop Mutafyan K��lt��r Merkezi

Mesrop Mutafyan K��lt��r Merkezi Kumkap? mac Meyrem Ana Kilisesi ve Mektebi Kompleksi i?inde bulunan d?rt kiliseden biridir. Bu kompleksin i?inde yer alan ?zel Bezciyan Ermeni ?lk??retim Okulu, ?stanbul Ermeni Patrikhanesi ve S?ra Evler Kompleksin b��t��n��n�� olu?turur.

Okul, kiliseler ve S?ra Evlerin idaresinden se?imle g?reve gelen ba?kan ve y?netim kurulu g?rev s��releri boyunca sorumludur. 2008��de g?reve gelen Vak?f y?netim kurulunun y��ksek ?aba ve gayretiyle harabe hale gelmi? Vortvots Vorodman Kilisesi ?stanbul 2010 Avrupa K��lt��r Ba?kenti Ajans? ile ger?ekle?en mac isti?areler neticesinde hayata ge?mi? ve bu kompleksin eksik olan aya?? tamamlan?p siz ?stanbul��lu k��lt��r ve sanatseverlerin hizmetine sunulmu?tur.