ՊԷԶՃԵԱՆ ՄԱՅՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Գումգաբուի մէջ եկեղեցւոյ շուրջ առաջին ծխական վարժարանը հիմնուած է Յովհաննէս Թ Կոլոտ Բաղիշեցի Պատրիարքի կողմէ։ Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ վարժարանի շէնքը կառուցուած է 1778 թուին Շնորհք Մկրտիչ Ամիրայի արդեամբ։ Իսկ 1826 թուին հրոյ ճարակ դարձած վարժարանի շէնքը վերակարուցուած է 1830 թուին Գազազ Յարութիւն Ամիրա Պէզճեանի արդեամբ։ 1894 թուին պատահած երկրաշարժէն մեծապէս վնասուած ըլլալով մինչեւ 1924 կարելի չէ եղած վերաբանալ։ 1924 թուին վերակարուցուած է Յովհաննէս Թավշանճեանի իշխանական նուիրատութեան եւ Աթանագինէ Էգնաեանի նորոգութեան ծախսը ապահովելու շնորհիւ։ Սկիզբէն վարժարանը գործած է հինգ տարուայ նախակրթարանի ծրագրով իսկ 1944 թուին՝ եղած է միջնակարգ վարժարան։ Ընդհանրապէս ունի շուրջ 160 աշակերտ։