Yönetim


Yönetim Kurulu Üyeleri (Soldan Sağa)
Aruş Avcı, Minas Arslan, Hrant Maskafyan, Tavit Damla, Murat Şirin, Nurhan Cemcem